Kloakfirma der udfører alt arbejde

Spuling af kloak

​Hos B&V – Spule og Kloakservice i Tarm nær Ølgod og Skjern tilbyder vi alt inden for slamsugning og spuling af kloak for private, erhverv og landbrug.

Vi udfører kloakarbejde for private, erhverv og landbrug

Spuling af kloak, slamsugning og tømning af septiktanke

Slamsugning med slamsuger kan være i forbindelse med tilstoppet afløb og kloak, ligesom spuling af kloak også kan ske ved enhver form for stoppet afløb. Desuden kan kloakspuling ske som led i løbende vedligeholdelse.

​Hos B&V – Spule og Kloakservice i Tarm nær Ølgod og Skjern tilbyder vi alt inden for slamsugning og spuling af kloak for private, erhverv og landbrug.

Vi udfører også reparation og vedligeholdelse

Slamsugning, kloakspuling og anden vedligeholdelse

Vi udfører gerne spuling af kloak og afløb, hvis du oplever lugtgener eller forstoppelse på toilettet eller i køkkenet. Det kan være et toilet, en vask eller et afløb, som ikke fungerer hensigtsmæssigt, eller som ligefrem er tilstoppet.

Det kan endvidere være nødvendigt med slamsugning af alt fra kloakker til brønde. Desuden tømmer vi septiktanke, dræn og brønde samt gyllerør. Det kan være akut eller løbende vedligeholdelse, men det kan også være, at der er forskellige former for gener såsom lugtgener.

Skal vores kloakservice hjælpe dig med noget kloakarbejde, er du altid velkommen til at kontakte vores kloakfirma. 

Et kloakfirma der kan overhales – men ikke på service

Vi tilbyder en række forskellige former for kloakspuling såsom:

Slamsugning

Med års erfaring og topmoderne udstyr sikrer vi effektiv fjernelse af slam og blokeringer, så dine kloakker fungerer problemfrit.

Tømning

Vores tømning af septiktanke og sandfangsbrønde er den afgørende service til at bevare din ejendoms sundhed og hygiejne.

Sugning

Vores specialiserede service til sugning af sandfangsbrønde og regnvandsopsamling er din nøgle til renere og mere effektiv dræning.

Spuling

Vi har års erfaring og avanceret udstyr, der sikrer effektiv rengøring og vedligeholdelse af vigtige systemer såsom gyllerør m.m.